Aktualności

Lokalizacje AED

24.11.2021

Punkty z dostępnymi defibrylatorami umieszczone są w lokalizacjach m.in. takich jak MIEJSCA TŁOCZNE np zakłady pracy, sklepy i centra handlowe, placówki służby zdrowia, służb mundurowych, urzędów państwowych, miejskich i wiejskich ośrodkach kultury i sportu, budynkach szkolnych i uczelni wyższych oraz innych miejscach użyteczności publicznej. MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE : Obecnie lokalizuje się wiele AED w na lotniskach, w schroniskach górskich i samolotach ( nie ma ich na mapie)

Udział najbardziej popularnych lokalizacji w ogólnej liczbie punktów AED rozkłada się następująco:

    sklepy i zakłady pracy - 29,3%

    placówki medyczne - 15,5%

    straż pożarna - 14,6%

urzędy państwowe - 10,4%

    miejsca związane ze sportem i rekreacją - 6,8%

    budynki policji oraz wojskowe - 5,3%

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.