Co oznacza powszechny dostęp do defibrylacji?


Powszechny dostęp do defibrylacji to idea, która mówi, że umieszczanie znacznej liczby AED
w miejscach publicznych i prywatnych może przyspieszyć czas i poprawić skuteczność pierwszej pomocy, a w ogólnym rozrachunku - zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa.

 

Gdzie lokalizować AED?

 

Sugeruje się, że korzystne jest umieszczanie AED tam, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat doszło już
do zatrzymania krążenia lub w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności (np. lotniska, stadiony, supermarkety) oraz tam, gdzie służby medyczne w razie wypadku mogłyby mieć utrudniony dostęp do chorego (np. kopalnie, schroniska górskie).

W Japonii urządzenia AED umieszczane są nawet w automatach z napojami! Jak zatem widzimy,
wszystko zależy od stopnia uświadomienia znaczenia i wagi idei powszechnego dostępu
do defibrylacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<  Rodzaje defibrylatorów    |  Co to jest AED? >>>

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.