Łańcuch przeżycia u dorosłych

Jest to schemat w medycynie ratunkowej odnoszący się do działań mających na celu zwiększenie przeżywalności u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia.
Skuteczność tych interwencji zależy od wytrzymałości najsłabszego ogniwa łańcucha.

Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED).

Zarejestruj Automatyczny Defibrylator (AED).