Współpraca

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy społecznej „Ratuj z sercem” - Mapa AED.

 

By stworzyć program pilotażowy na Śląsku pozyskalismy srodki z  Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Na chwilę obecną fundusze z tego źródła zostały wyczerpane. Aby projekt mógł być kontynuowayn i rozszerzony na całą Polskę , poszukujemy firm, instytucji i osób, które wspomogą finansowo i organizacyjnie naszą inicjatywę. Jeśli jesteś zainteresowany udzieleniem wsparcia projektowi „Ratuj z sercem” - Mapa AED, zapraszamy do współpracy: kontakt mailowy.

 

Sponsorom projektu „Ratuj z sercem” - Mapa AED oferujemy ciekawe warunki współpracy!

 

 

Zobacz, kto już udzielił nam wsparcia:

 

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

<<<  Informacje o projekcie "RzS"   Partnerzy projektu RzS>>>

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których zadaniem - często również pasją - jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie mapy precyzyjnie ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów w Polsce oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Wiedzę wynikającą z naszej mapy AED  oraz zamieszczone materiały edukacyjne chcemy wykorzystać  do poszerzenia wiedzy o tym jak prosta i skuteczna może być reanimacja. Ostatecznym rezultatem ma być stworzenie  skuteczniejszego systemu ułatwiajacego niesienie pierwszej pomocy.

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.